RSS

Tula - Finalist 4

Panaghoy ng Inang Kalikasan
blog : Animus

I
BIYAYA AT PANGAMBA
Sariwang hangin inyong damhin
Yakap na malamig kayo’y babalutin
Sa bawat ihip ginhawa’y dala
Nawa’y hindi ito ang huli, aking pangamba.
Dalisay na tubig inyong lasapin
Uhaw at init ay papawiin
Sa bawat patak handog ay ginhawa
Nawa’y hindi ito ang huli, aking pangamba.
Matibay na lupa inyong tirikan
Tahanang magsisilbing inyong kanlungan
Sa bawat umaga at gabi ay payapa
Nawa’y hindi ito ang huli, aking pangamba.
Biyaya ng hangin, tubig at lupa
Mga isda sa karagatan at ibong malaya
Maging hayop sa bukirin kayo’y pinagpala
Nawa’y ‘di dumating ang panahon na sila’y mawala.
Puno at halaman sa kagubata’y sagana
Prutas at gulay dulot ay bitamina
May hatid na lunas sa anumang pinsala
Nawa’y di dumating ang panahon na ito’y mawala.
Lahat ng ito’y ating tinatamasa
Higit pa marahil kung tayo’y may kusa
Pagmamalasakit sa kalikasan ang tama
Bago pa mahuli ang lahat at bawiin ng Lumikha.
II
PALIGID-LIGID
Itlog ko’y dumarami sa tubig na marumi
Nagsisilbing imbakan ng kiti-kiti
Sa takdang panahon ika’y mangangati
Sakit at epidemya aming ipamamahagi
Tanggapin yaring pasasalamat ng mga munti
Sa iyong kapabayaan kami’y nawiwili
Maging aking kaibiga’y nais makibahagi
Ihing mapanghi nais niya’y sa tubig humalili
Kami ma’y iyong puksain at lipulin
Hindi mawawala aming inihabilin
Kung kapabayaan mo’y patuloy pa man din
Walang katapusan ang dulot naming lagim
Labag sa kaluoban ngunit ako’y may payo
Linisin ang estero at basura sa kanto
Upang kami’y hindi na makaperwisyo
Dahil kami’y laging handang makihalubilo
Tandaan mo isa kang taong may puso
Ako’y isang lamok at kaibiga’y dagang negro
Kami’y matagal ng namamalagi dito sa mundo
Kaya’t kapaligira’y ingatan at pangalagaan ng husto
III
BUTIL NG PAG-ASA
Sa patak ng luha nagmula
Siphayo’y naglaho, dulot ay saya
Umusbong sa matabang lupa
Sa sikat ng araw ay sumigla
Hanging amiha’y sayaw ang handa
Sa pagsipol kasabay ay tuwa
Luntiang tanawin ang ipininta
Sa isang iglap maaaring mawala
Sa buhos ng luha’y pangamba
Dalamhati’t pasakit ay sagana
Nalunod, nabaon ng di-sadya
Sa liwanag ng buwa’y humimlay na
Hanging habagat, ganti ang banta
Parusa sa pabaya at walang halaga
Kapaligira’y iginuhit sa putik at baha
Sa isang kisap-mata’y magbago kaya
Sa silangan, liwanag ay pinalaya
Ihip ng hangin sa kapaligira’y sumariwa
Punlang nabaon hangad ay pangangalaga
Sa muling pagsibol ng binhi’y bagong umaga

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

1 comments:

Anonymous said...

hi poh

Post a Comment