RSS

Ang Aking Knight in Cute Armor - maikling kwento

"Ang Aking Knight in Cute Armor"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Nina Amor Floresca

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Lahat ng Sayo ay akin din - maikling kwento


"Ang Lahat ng Sayo ay akin Din" 
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Simpleng Manunulat

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Lihim ni Wolverine - maikling kwento

"Ang Lihim ni Wolverine"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Khantotantra

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Manika - maikling kwento

"Ang Manika"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Rainbow Box

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Nawawalang Gulong - maikling kwento

"Ang Nawawalang Gulong"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Hideki

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Teddy Bear - maikling kwento

"Ang Teddy Bear"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Leah

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Bahay-bahayan - maikling kwento

"Bahay-bahayan"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : lipadlaya
blog : lipadlaya

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Bangkang Papel - maikling kwento


"Bangkang Papel"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Bino
blog : Damuhan

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Bunso Pahiram ng Laruan 011 - maikling kwento

"Bunso Pahiram ng Laruan"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Xander

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Chess Match - maikling kwento

"Chess Match"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Panjo

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

De Susi - maikling kwento

"De Susi"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Banjo
blog : Istambay

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Di Na Masilip ang Bukas - maikling kwento

"Di na Masilip ang Bukas"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Emmanuel Mateo

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Eroplanong Papel - maikling kwento

"Eroplanong Papel"
Kategorya : Maikling Kwento
Blogger : Midan Baluyut

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Eroplanong Papel - maikling kwento

"Eroplanong Papel"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Mischievous Hares

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Hindi Laruan ang Puso - maikling kwento


"Hindi Laruan ang Puso"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Gracia Amor

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Kape, Teddy Bear at Pag-ibig - maikling kwento

"Kape, Teddy Bear at Pag-ibig"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Katrinadanieles

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Korona - maikling kwento

"Korona"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Ben
blog : Rated E!

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Lab kita Bambi - maikling kwento

"Lab Kita Bambi"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : maskedman

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Laruan - maikling kwento

"Laruan"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : JH Alms

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Laruan - maikling kwento

"Laruan"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : ka bute

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Laruang Kotse - maikling kwento

"Laruang Kotse"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : bagotilyo
blog : bagotilyo

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Laruan ng Taga Bukid - maikling kwento

"Laruan ng Taga Bukid"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : applefunks12

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Laruang Bilog - maikling kwento

"Laruang Bilog"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Metaporista

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Laruang Handog sa Balikbayan Box - maikling kwento

"Laruang Handog sa Balikbayan Box"
Kategorya : Maikling Kwento 
blogger : Eoz
blog : Pupsicle

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Masamang Magnakaw - maikling kwento

"Masamang Magnakaw"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Washi Reyes

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Mr. Smile - maikling kwento

"Mr. SMile"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Kurog

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Naglalaro ba ang Tadhana? - maikling kwento

"Naglalaro ba ang Tadhana?"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : taribong

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Nasaan si Barbie? - Maikling kwento

"Nasaan si Barbie?"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Jason De Guzman

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Okavango - maikling kwento

"Okavango "
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Allen Yuarata

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Paper Cranes - maikling kwento

"Paper Cranes"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : duking

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

PSP - maikling kwento

"PSP"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Ron Mia

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Regalo sa Araw ng Pasko - maikling kwento

"Regalo sa Araw ng Pasko"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : JonDmur
blog : JonDmur

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Saranggolang Mababa ang Lipad (teyktri) - maikling kwento

"Saranggolang Mababa ang Lipad (teyktri)"
Kategorya : Maikling Kwento 
blogger : salbehe

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Si Paulo at ang Laruang Eroplano - maikling kwento

"Si Paulo at ang Laruang Eroplano"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : kinse

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Si Thea - maikling kwento

"Si Thea"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Taympers

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Takraw - maikling kwento

"Takraw"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Archenemy

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Trak-trakan! - maikling kwento

"Trak-trakan!"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Maquoleet

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Trumpo at Traje de Boda - maikling kwento

"Trumpo at Traje de Boda"
Kategorya : Maikling Kwento
blogger : Russian Doll

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ako at ang Bisikleta ni Tatay - kwentong pambata

"Ako at ang Bisikleta ni Tatay"
Kategorya : Kwentong Pambata
blogger : angkulaylila

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Alamat ng Manika - kwentong pambata

"Ang Alamat  ng Manika"
Kategorya : Kwentong Pambata
blogger : Miguel
blog : Torch

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Eroplano ni Carlo - kwentong pambata

"Ang Eroplano ni Carlo"
Kategorya : Kwentong Pambata
blogger : Nina Amor Floresca

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Gundam ni Jason - kwentong pambata

"Ang Gundam ni Jason"
Kategorya : Kwentong Pambata
blogger : Jason De Guzman

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Kahon at ang mga Kwento ng mga Lumang Laruan - kwentong pambata

"Ang Kahon at ang mga Kwento ng mga Lumang Laruan" 
Kategorya : Kwentong Pambata
blogger : lipadlaya
blog : lipadlaya

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Kahon ng Laruan ni Felipe - kwentong pambata

"Ang Kahon ng Laruan ni Felipe"
Kategorya : Kwentong Pambata
blogger : Duking

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Manikang Hindi Nilalabhan - kwentong pambata

"Ang Manikang Hindi Nilalabhan"
Kategorya : Kwentong Pambata
blogger : Panjo

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Maskara ni Batman - kwentong pambata

Ang Maskara ni Batman
Kategorya : Kwentong Pambata
blogger : taribong
blog : Ang Alingawngaw ng Taribong

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Paborito Naming Laruan ni Matmat - kwentong pambata

"Ang Paborito Naming Laruan ni Matmat"
Kategorya : Kwentong Pambata
blogger : hitokirihoshi

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Balikbayan Box - kwentong pambata

"Balikbayan Box"
Kategorya : Kwentong Pambata
blogger : Gracia Amor

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Nawawala ang Tsinelas Ko - kwentong pambata

"Nawawala ang Tsinelas Ko"
Kategorya : Kwentong Pambata
blogger : Blessed Zyra

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Rita Maldita - kwentong pambata

"Rita Maldita"
Kategorya : Kwentong Pambata
blogger : Simpleng Manunulat

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Sa Muling Pagdalaw ng Mananayaw ng Kalangitan - kwentong pambata

"Sa Muling Pagdalaw ng Mananayaw ng Kalangitan" 
Kategorya : Kwentong pambata
blogger : Ben
blog : Rated E!

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Si Benjie, Renan at Utoy - kwentong pambata

"Si Benjie, Renan at Utoy"
Kategorya : Kwentong Pambata
blogger : Bino 
blog : Damuhan

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Si Buknoy, ang Batang Manika - kwentong pambata

"Si Buknoy, ang Batang Manika"
Kategorya : Kwentong Pambata
blogger : JonDmur
blog : JonDmur

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Si Ian Masunurin - kwentong pambata

"Si Ian Masunurin"
Kategorya : Kwentong Pambata
blogger : Hideki

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Si Ikoy at ang Kanyang Mga Laruan - kwentong pambata

"Si Ikoy at ang Kanyang Mga Laruan"
Kategorya : Kwentong Pambata
blogger : Banjo
blog : Istambay

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Si Larry at ang mga Laruan ng Ikalawang Bunsong Kapatid sa Dako Pa Roon - kwentong pambata

"Si Larry at ang mga Laruan ng Ikalawang Bunsong Kapatid sa Dako Pa Roon"
Kategorya : maikling kwento
blogger : Lio Loco

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Tagu-taguan - kwentong pambata

"Tagu-taguan"
Kategorya : Kwentong Pambata
blogger : Edong

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Tirador ni Ompong - kwentong pambata

"Tirador ni Ompong"
Kategorya : Kwentong Pambata
blogger : applefunks12
blog  : applefunks12

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Aginaldo - tula

 "Aginaldo"
Kategorya : Tula
blogger : tagabundok
blog : Animus

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Akinam Ko - tula

"Akinam Ko?"
Kategorya - Tula
blogger My Sweetest Revenge

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Alaala - tula

"Alaala"
Kategorya : Tula
blogger : Bagotilyo
blog : Bagotilyo

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Liham ni Bestfriend - tula

"Ang Liham ni Bestfriend"
Kategorya : Tula
blogger : Kikomaxxx
blog : Kikomaxxx

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Mensahe -tula

"Ang Mensahe"
Kategorya : Tula
blogger : Taympers

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Puso N'yang Salawahan at ang Puso kong Ginawang Laruan - tula

"Ang Puso N'yang Salawahan at ang Puso kong Ginawang Laruan "
Kategorya : Tula
blogger : Joey Venlunta

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Tinig ng Laruan - tula

"Ang Tinig ng Laruan"
Kategorya : Tula
blogger : Marvin Ric Mendoza

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Baliktanaw sa Pagkabata - tula

"Baliktanaw sa Pagkabata"
Kategorya : Tula
blogger : Aki

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Bata - tula

"Bata"
Kategorya : Tula
blogger : foo

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Bola - tula

"Bola"
Kategorya : Tula
blogger : Otep

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Chu-chub! Cha-cha! Akeyn! - tula

"Chu-chub! Cha-cha! Akeyn!"
Kategorya : Tula
blogger : Hideki

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Di Bale - tula

"Di Bale"
Kategorya : Tula
blogger : Polaris-Kirsten

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Doon Sa Amin, Sa Payatas - tula

"Doon Sa Amin, Sa Payatas"
Kategorya : Tula
blogger : Carloalmighty

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Gantimpala - tula

"Gantimpala"
Kategorya : Tula
blogger : Simpleng Manunulat

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Halaga - tula

"Halaga"
Kategorya : Tula
blogger : Kuya Keith

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Hampas - tula

"Hampas"
Kategorya : Tula
blogger : Metaporista

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Karapatang Makapaglaro - tula

"Karapatang Makapaglaro"
Kategorya : Tula
Blogger : Ron Mia
Blog : Nite Writer

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Kinagisnan - tula

"Kinagisnan"
Kategorya : Tula
blogger : Chuplado

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Laro ng Pag-ibig - tula

"Laro ng Pag-ibig"
Kategorya : Tula
blogger : Gracia Amor

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Laruan ng Ating Kabataan - tula

"Laruan ng Ating Kabataan"
Kategorya : Tula
blogger : Rholand Matias

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Laruan ng Kahapon - tula

"Laruan ng Kahapon"
Kategorya : Tula
blogger : Midnyt Driver

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Laruan ng Puso -tula

"Laruan ng Puso"
Kategorya : Tula
blogger : cheesecake

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Laruang Apoy - tula

"Laruang Apoy"
Kategorya : Tula
blogger : Au

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Laruang Apoy - tula

"Laruang Apoy"
Kategorya : Tula
blogger : Au

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Laruang Handog - tula

"Laruang Handog"
Kategorya : Tula
blogger : Eoz
blog : Pupsicle

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Laruang Tabi - tula

"Laruang Tabi"
Kategorya : Tula
blogger : Silaab

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Likha - tula

"Likha"
Kategorya : Tula
blogger : Jay Rulez
blog : Jay Rulez

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Magpakatoto ka Barbie - tula

"Magpakatotoo ka Barbie"
Kategorya : Tula
blogger : Jhiegzh

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Malungkot na Masaya - tula

"Malungkot na Masaya"
Kategorya : Tula
blogger : Gien
blog : Giensy

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Mga Kaibigang Laruan - tula

"Mga Kaibigang Laruan"
Kategorya : Tula
blogger : eJay Martin

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Mga Laruan sa Bayan ni Juan - tula

"Mga Laruan sa Bayan ni Juan"
Kategorya : Tula
blogger : lipadlaya
blog : lipadlaya

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Muu - tula

"Muu"
Kategorya : Tula
blogger : Syngkit

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

PaLEGOhan - tula

"PaLEGOhan"
Kategorya : Tula
blogger : Ben
blog : Rated E!

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Pamamangka - tula

"Pamamangka"
Kategorya : Tula
blogger : Arcenemy

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Panaginip ng Isang Musmos - tula

"Panaginip ng Isang Musmos"
Kategorya : tula
blogger : Cuteberl

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Pasalubong - Tula

"Pasalubong"
Kategorya : Tula
blogger : Blessed Zyra

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Sa Maliit na Pulo ni Lolo Jose - tula

"Sa Maliit na Pulo ni Lolo Jose"
Kategorya : Tula
blogger : applefunks12

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Si Draco - tula

"Si Draco"
Kategorya : Tula
blogger : Arsean

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Sulat - tula

"Sulat"
Kategorya : Tula
blogger : Miguel
blog : Torch 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Sumpit - tula

"Sumpit"
Kategorya : Tula
blogger : the idiosyncratic

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Taya - tula

"Taya"
Kategorya : Tula
blogger : Lio Loco

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Teddy Bear ko - tula

"Teddy Bear ko"
Kategorya : Tula
blogger : Nina Amor Floresca

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Teleponong Lata - tula

"Teleponong Lata"
Kategorya : Tula
blogger : Edong

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Tulad ng Isang Bangkang Papel - tula

"Tulad ng Isang Bangkang Papel"
Kategorya : Tula
blogger : Torax Cefiro

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Aking Palaruan - blog

"Ang Aking Palaruan"
Kategorya : blog / freestyle
blogger : Gracia Amor

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Alaala ni Batman - blog

"Ang Alaala ni Batman"
Kategorya : blog / freestyle
blogger : Joey Velunta

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Bata ko sa Divisoria - blog

"Ang Bata ko sa Divisoria"
Kategorya : blog / freestyle
blogger : hitokirihoshi

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Halaga at Kasiyahan mula sa Isang Laruan - blog

"Ang Halaga at Kasiyahan mula sa Isang Laruan"
Kategorya : blog / freestyle
blogger : Mischievous Hares

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Hiwaga ng Salitang Laruan - blog

"Ang Hiwaga ng Salitang Laruan"
Kategorya : blog / freestyle
blogger : Marvin Ric Mendoza

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Luma kong Laruan - blog

"Ang Luma Kong Laruan"
Kategorya : blog
blogger : Kenyo Aries

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang mga Pamangkin ko at Ako - blog

"Ang mga Pamangkin ko at Ako"
Kategorya : blog / freestyle
blogger : bagotilyo
blog : bagotilyo

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Balik-tanaw - blog

"Balik-tanaw"
Kategorya : blog / freestyle
blogger : Kendrick Salting

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Di Nagtatagal - blog

"Di Nagtatagal"
Kategorya : blog
blogger : Polaris-Kirsten

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Hindi Lahat ng Laruan, Pambata - blog

"Hindi Lahat ng Laruan, Pambata"
kategorya : blog
blogger : iamstorm

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Iba na Ngayon - blog

"Iba na Ngayon"
Kategorya : blog / freestyle
blogger : Chuplado

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Iiyak Na Lang - blog

"Iiyak na Lang"
Kategorya : blog / freestyle
blogger : Nina Amor Floresca

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Kalye Onse - blog

"Kalye Onse"
Kategorya : blog / freestyle
blogger : Ben
blog : Rated E!

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Kwentong Laruan - blog

"Kwentong Laruan"
kategorya : blog / freestyle
blogger : Khantotantra

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Laro - blog

"Laro"
Kategorya : blog / freestyle
blogger :  Al Diwallay

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

larong Pinoy - blog

"Larong Pinoy"
Kategorya : blog / freestyle
blogger : Stone Cold Angel
blogger : 9MM blog-zine

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Laruan mula sa Papel

"Laruan Mula sa Papel"
Kategorya : blog
blogger : Shyvixen

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Lastiko - blog

"Lastiko"
kategorya : blog
blogger : Edong

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Manika - blog

"Manika"
Kategorya : blog
blogger : Iya_khin

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

MCDO Happy Meal

"MCDO Happy Meal"
Kategorya : blog / freestyle
blogger : egG

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Mga Aral sa mga Laruan - blog

"Mga Aral sa mga Laruan"
Kategorya : blog / freestyle
blogger : lipadlaya
blog : lipadlaya

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Mga Makabagong Laruan - blog

"Mga Makabagong Laruan"
Kategorya : blog / freestyle
blogger : Ron Mia

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Nang Dahil sa Dota - blog

"Nang Dahil sa Dota"
kategorya : blog / freestyle
blogger : Simpleng Manunulat

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Pangarap na Laruan - blog

"Pangarap na Laruan"
Kategorya : blog / freestyle
blogger : diwangtanglaw

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Papa, Superhero na ba ako? - blog

"Papa, Superhero na ba ako?"
Kategorya : blog / freestyle
Blogger : Ro Anne

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

P-E-V-O-L-R-U-S - blog

"P-E-V-O-L-R-U-S"
Kategorya : blog
Blogger : Vajarl
Blog : Vajeegum

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Sampaguita o Laruan - blog

"Sampaguita o Laruan"
Kategorya : blog / freestyle
blogger : Metaporista

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Saranggola - blog

"Saranggola"
Kategorya : blog / freestyle
Blogger : Kinse

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Sex Toys

"Sex Toys"
Kategorya : Blog / Freestyle
Blogger : Edgar Portalan

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Tayo Nang Maglaro - Blog


"Tayo Nang Maglaro"
Kategorya : Blog / Freestyle
Blogger : JH Alms

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Tiyubibo - Blog"Tiyubibo"
Kategorya : Blog (freestyle)
Blogger : Rex Bathan

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang "Teks" - Larawan


Ang "Teks"
Kategorya : Larawan
Blogger : Hideki

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Lego - Larawan


"Ang Lego"
Kategorya : Larawan
Blogger : AXL

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Matayog na Pangarap sa Gitna ng Nagbabadyang Unos at Magulong Agos ng Buhay - Larawan


"Ang Matayog na Pangarap sa Gitna ng Nagbabadyang Unos at Magulong Agos ng Buhay"
Kategorya : larawan
Blogger : Joey Velunta


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ang Pamilyang Oso at Aso


"Ang Pamilyang Oso at Aso"
Kategorya " Larawan
Blogger : Nina Amor Floresca

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Barahang Marching Band - Larawan


"Barahang Marching Band"
Kategorya : Larawan
Blogger : egG
Blog : Wenks Ang Layp

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Bunga ng Malikhaing Bata - Larawan


"Bunga ng Malikhaing Bata"
Kategorya : Larawan
Blogger : Jac
Blog : Cameraloca

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Busy na Ang Aking Kalaro Ngunit Nandito Lang siya Lagi Sa Puso Ko - Larawan


"Busy na Ang Aking Kalaro Ngunit Nandito Lang siya Lagi Sa Puso Ko"
Kategorya : Larawan
Blogger : Syngkit

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Entablado ng mga Manika - Larawan


"Entablado ng mga Manika"
Kategorya : Larawan
Blogger : Silaab

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Gugulong-gulong na bola ng Jackstone - Larawan


"Gugulong-gulong na bola ng Jackstone"
Kategorya : Larawan
Blogger : Angkulaylila

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Haay, Ang Sarap Maging Laruan - Larawan


"Haay, Ang Sarap Maging Laruan"
Kategorya : Larawan
Blogger : Zen

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Hanggang Display na nga lang Ba? - Larawan


"Hanggang Display na nga Lang Ba?
Kategorya : Larawan
Blogger : Kikomaxxx
Blog : Kikomaxxx

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Helikopter - Larawan


"Helikopter"
Kategorya : Larawan
Blogger : A Solemn Punch
Blog : Hodgepodge

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Hindi Ako Laruan - Larawan


"Hindi Ako Laruan"
Kategorya : Larawan
Blogger : Edgar Portalan

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Hindi Lang Bola Ang Bilog - Larawan


"Hindi Lang Bola ang Bilog"
Kategorya : Larawan
Blogger : Carloalmighty

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Isang Malabong Daan - Larawan"Isang Malabong Daan"
Kategorya : Larawan
Blogger : Biboy Ordinario

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Kalayaan sa Pagpili ng Laruan - Larawan


"Kalayaan sa Pagpili ng Laruan"
Kategorya : Larawan
Blogger : Kurog

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Kapsulang Gala - Larawan


"Kapsulang Gala"
Kategorya : Larawan
Blogger : Khantotantra

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Kaya mo ba 'to? - Larawan


"Kaya mo ba 'to"
Kategorya : Larawan
Blogger : Iamstorm

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Laruan Tansan - Larawan


"Laruan Tansan"
Kategorya : Larawan
Blogger :  Palakanton

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Laruang Holen - Larawan


"Laruang Holen"
Kategorya : Larawan
Blogger : Anciro
Blog : Anciro

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Laruang Lata - Larawan


"Laruang Lata"
Kategorya : Larawan
Blogger :  applefunks12

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Lobo - Larawan


"Lobo"
Kategorya : Larawan
Blogger : Ron Mia

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Mataya-taya - Larawan


"Mataya-taya"
Kategorya : Larawan
Blogger : Ben
Blog : Rated E!

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Mga Laruang Papel - Larawan


"Mga Laruang Papel"
Kategorya : Larawan
Blogger : JH Alms

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Nangungulilang Laruan - Larawan


"Nangungulilang Laruan:
Kategorya : Larawan
Blogger : Chuplado

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ompyang - Larawan


"Ompyang"
Kategorya : Larawan
Blogger : Taympers

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Osaru - Larawan


"Osaru"
Kategorya : Larawan
Blogger : Metaporista

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Padulasan - Larawan


"Padulasan"
Kategorya : Larawan
Blogger : Gracia Amor

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Pahinga Ka Muna - Larawan

"Pahinga Ka Muna"
Kategorya : Larawan
Blogger : Edong

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Parking Lot - Larawan


"Parking Lot"
Kategorya : Larawan
Blogger : Joyo

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Sa Mata ng Bata - Larawan


"Sa Mata ng Bata"
Kategorya : Larawan
Blogger : Cuteberl

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Salamin ng Buhay - Larawan


"Salamin ng Buhay"
Kategorya : Larawan
Blogger : Eoz
Blog : Archeoz

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Saling Pusa - Larawan


"Saling Pusa"
Kategorya - Larawan
Blogger : Topexpress
Blog : Topexpress

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Sospek - Larawan


"Sospek "
Kategorya : larawan
Blogger : Sylph

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Teka Lang - Larawan

  
                                                                        
                                                                          "Teka Lang"
kategorya : Larawan
blogger : Blessed Zyra

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Paalala Para sa Pagboto ng Blogsikat

Maraming Salamat sa lahat ng sumali. Ang botohan para sa mapipiling Blogsikat ay magsisimula sa Oktubre 20 at magtatapos sa Nobyembre 30, 2011. Naantala ng tatlong araw (3) ang botohan sapagkat umabot sa 167 ang lahat ng entries kung kaya't iniisa-isa pa natin muli at masusing pinag-aaralan kung nakasunod sa patakaran ang lahat ng lumahok. Maraming salamat sa 93 bloggers na lumahok at sa lahat ng patuloy na sumuporta sa gawaing ito.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Keychain


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS