RSS

Hampas - tula

"Hampas"
Kategorya : Tula
blogger : Metaporista


Panindang nakasabit, laruang nakalawit
Nanukso sa ilang batang subukang mangupit
Nagpumilit na iwasan ang pagkaka-inggit
At sa murang edad ay natuto nang pumikit
“Laruang nakasabit, di ko na makakamit..”
Sambit ng paslit na may singhot at luhang bitbit
Kasabay nang pamimilipit ng tiyang masakit.
-
Ngunit bakit  ang iba’y  tamis at hindi pait?
Ngiti ang kanilang baon at di pagmamalupit?
Mag-asawang nagsumikap, nagplano’t nag-isip
Tiniyak na anak nila’y may makakai’t madadamit
Sa doktor ay madadala sa tuwing magkakasakit
Karapatang edukasyo’y kan’lang maisusukbit
Buhay nila’y di paglalarua’t isasabit
    -
Munting laruan nga’y kanilang pinagkakait,
Ang ngiti ng bata’y naging bigas at pang-hithit
Mang-aaway, maninisi at t’yak mananakit
Pag pinilit, kinulit at pag iyong ginalit
Latay sa balat ang tiyak na daling ikakabit!
Munting mga kamay na laruan sana’ng bitbit
Imbis na ang pasko, ang hampas mo ang sumapit.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment