RSS

Laruan ng Puso -tula

"Laruan ng Puso"
Kategorya : Tula
blogger : cheesecake

Laruang sa aki’y ipinahiram
Ng Dios na tanging nakakaalam
Daan ay mapanganib at madilim
Akala mo’y mag-isang tatahakin
Isang sandali ako’y nag-iisa
Laruang magara’y aking nakita
Dagliang pinulot upang angkinin
Upang itago ang pangungulila
Lumang larua’y nagdulot ng sakit
Ang paglimot na hindi sumasapit
Larua’y tanging naging kaibigan
Sa’n man maparoon ay laging tangan
Poot na nananahan sa katawan
Iwinaksi ng mumunting laruan
Hinaplos ang mga matang namumugto
Inakay ang napapagal na puso
Luha ay unti-unting natutuyo
Sa bawat sandali ika’y kalaro
Gabing masalimuot at malamig
Naging impyerno sa hatid mong init
Laruang nariyan kung kailangan
Handang makiramay sa mga parusang
Walang humpay sa ating may mga buhay
Sinusuong hawak’y pag-asang munti
Laruan na nakita ang halaga
Pangangalagaan at mamahalin
Sapagkat ito lamang’y nag-iisa
Hindi ipapaagaw sino man s’ya
Ngunit ang larua’y di na iisa
Dahil sa init na hindi mapawi
Dating laruan ngayon ay tatlo na
Pag-ibig ay lalong bumusilak pa
Laruang sa aki’y ipinahiram
Ng Dios na tanging nakakaalam
Habangbuhay na pangagalagaan
Ang puso’y masisilbing tahanan

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment