RSS

Mga Laruan sa Bayan ni Juan - tula

"Mga Laruan sa Bayan ni Juan"
Kategorya : Tula
blogger : lipadlaya
blog : lipadlaya

Ito ay tula para sa di na mabilang sa daliri na mga laruang nagdaan sa batang kamay
Pumurol na tirador, mga kumupas na teks at kinalawang na tansan
Palyadong trumpo at yoyong napigtas-ang-lubid
At baril-barilang umubos ng tubig at bateryang inutang pa sa tindahan
At mga guni-guning nilikha ng lupon at tau-tauhan
Sampu-samperang pangarap na inilipad sa kalawakan
Ng guryong binalangkas sa kawayan
Sa paghahabol, pagkakarera sa bangin at burol ng kawalang-malay.
Ito ay berso para sa mga kaluluwang isinilid at kinuyom sa palad ng kapalaran
Mga anino ng laruang nagpapatintero sa lansangan
At humihingi ng pantawid-gutom, pantapal-sa-kawalan
Sa butas na sikmurang hinahatidan ng langit-impyernong aroma ng rugby at usok ng sasakyan.
Ito ay pinagsugpong-sugpong na pantig para sa mga laruang
Iginagapos sa kawalang-katarungan ng bulag na hustisyang nagsakdal
Upang makipagbunong-braso sa rehas at malamig na bakal ng walang langit na kahon.
Ito ay awit na isinasalaysay para sa mga laruang
Nagising at nagrebolusyon sa kalsada upang ibagsak ang makinaryang nagluluwal
Ng idolohiyang baluktot at naglulugmok sa putikan
Upang pagkatapos ay muling dadayain at paglalaruan
Ng pwersang nasa tuktok ng tatsulok na lipunan
dala na rin ng kamangmangan at kapit sa patalim na pangangailangan.
Ito ay tugma ng sapin-saping bulong ng mga pusong laruan
At sigaw ng karanasang ibinalaybay sa kasawian at kahungkagan.
At hinaing ng mga walang lakas na kababaihang itinanghal na manika ng hayok sa laman
Ng punit-punit na bestidang inalmirol sa kumunoy ng kahihiyan.
Ito ay taludtod para sa mga laruang idinuduyan sa kabundukan
Mga tribong binubulid sa kasinungalingan ng rangya ng mina at yamang
Panandali na iniaalok ng mga buwitreng kikitil sa yaman ng lahi.
Ito ay tula para sa mga laruang makikita sa bayan ni Juan
Aling laruan ang nais mong ahunin sa lugaming kalagayan?
Ito ay saknong na isinisigaw ng bagong umalohokan
Tinig ng pag-asang magbabangon sa nalulugmok na bayan.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment