RSS

BlogSikat Update (Nov 22, 2011)

Narito ang parsyal na resulta ng Blogsikat. Ito ay mula sa mga bilang ng mga nag like sa mga nakapost na lahok sa site na ito. Hanggang Nobyembre 30 ang pagboto o pag-like. Ang Blogsikat ay hindi makakaapekto sa markang ibibigay ng mga hurado. Ang mapipili ng mga hurado ay tatanghaling Bloggaling samantalang ang Blogsikat ay parangal sa mga tinangkilik ng mga mambabasa.
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS