RSS

2013 Saranggola Blog Awards

Limang Taon na Tayo!


“Paliparin ang isip, abutin ang langit; bigkisin ang mga salita’t pakawalan sa hangin gaya ng Saranggola!”


Sa taong ito, mas malawak ang liliparin ng Saranggola Blog Awards (SBA).
Bukod sa SBA na sinasalihan ng mga blogger na 18 taong gulang pataas, magkakaroon ng Saranggola Blog Awards Junior (SBAJr.) Ito ay bukas naman sa mga kabataang may edad na 13 - 17!

Ang Tema natin sa taong ito ay 
"TAHANAN"


Kategorya para sa Saranggola Blog Awards 2013 
(18 taong gulang pataas)

Kategorya
1.      Maikling kwento
2.      Kwentong pambata
3.      Tula
4.      Blog / Sanaysay 

Petsa ng Patimpalak : Setyembre 1, 2013 – Oktubre 15, 2013


Kalahok
 1. Filipino citizen, 18 years old pataas
 2. nasa loob o labas ng Pilipinas
 3. matagal na o baguhang blogger (blogspot, wordpress, self-host, tumblr, multiply, *facebook note o kahit anong social media)
 4. Maaaring sumali kahit ang blog ay nasa wikang Ingles o anumang dayalekto. 
 5. Para sa mga baguhang blogger, kinakailangang may naipost na 3 blog sa taong ito bago ang Setyembre 1 2013.
 6. Maaaring lumahok ang mga dati nang nagwagi sa patimpalak na ito.
Ang entry ay kailangang ilagay sa isang blog platform gaya ng wordpress at blogspot. Kung nasa facebook note ang entry, mangyaring ilipat ito sa nasabing platform. Ang pagsama sa Facebook Note sa listahan sa itaas ay para lamang sa mga nagtatanong kung pwede silang matawag na blogger kung facebook note ang gamit nila. Ang layunin natin ay mahikayat ang mga blogger na magsulat nang nasa wikang Filipino sa online platform kaya tinuturing nating ang facebook note ay isang basehan sa pagiging blogger subalit nais nating ipalipat ito sa ibang platform upang mas mabasa ng nakararami. Madalas kasi ay naka pribado  ang "setting" ng mga gumagamit ng facebook kaya nahihirapan kami at ang hurado na basahin at siguruhing sumunod sa patakan ang kanilang entry
Kategorya
Pagsulat ng Tula
 1. Gumawa ng isang tula na may temang Tahanan.
 2. Maaaring may sukat, maaari ring malaya, kahit gaano kahaba.
 3. Ipost bilang isang blog entry.
 4. Ang pamagat ng tula ang syang magiging pamagat ng blog entry – kinakailangang isulat sa baba ng tula na ito ay inyong lahok sa Saranggola blog awards 5 at nakalink sa www.saranggolablogawards.com.


Maikling Kwento
 1. Kahit anong paksang may kinalaman o iikot sa Tahanan
 2. Gumamit ng plot at tiyaking sangkap ang bawat elemento ng maikling kwento.
 3. HINDI hihigit sa 3000 salita. Isang (1) puntos ang ibabawas sa bawat sobrang isang daang (100) salita.
 4. Ang pamagat ng maikling kwento ang syang magiging pamagat ng blog entry – kinakailangang isulat sa      baba ng maikling kwento na ito ay inyong lahok sa Saranggola blog awards 5 at nakalink sa www.saranggolablogawards.com.


Kwentong Pambata
 1. Kwentong nagpapakita ng pagpapahalaga ng pamilyang Pilipino
 2. Kwento Pambata para sa mga batang nasa edad 12 pababa
 3. HINDI hihigit sa 1500 salita. Isang (1) puntos ang ibabawas sa bawat Limampung (50) sobrang salita.
 4. May salitang angkop sa mga bata.
 5. Ang pamagat ng kwentong pambata ang syang magiging pamagat ng blog entry – kinakailangang isulat      sa baba ng entry na ito ay inyong lahok sa Saranggola blog awards 4 at nakalink sa www.saranggolablogawards.com.
Kategoryang Blog / Sanaysay  - "Liham Kapamilya"
1.      Gumawa ng Bukas na Liham sa miyembro ng kapamilya. 
2.      Tiyaking ang liham ay magpapakita ng kabutihan, pagmamahalan,, aral at hindi makakapanakit sa damdamin ng tinutukoy o sinusulatan.
3.     HINDI hihigit sa 2000 salita. Isang (1) puntos ang ibabawas sa bawat isandaang (100) sobrang salita.
6.   Ang pamagat ng inyong lahok ang syang magiging pamagat ng blog entry – kinakailangang isulat sa baba ng ng entry na ito ay inyong lahok sa Saranggola blog awards 5 at nakalink sa www.saranggolablogawards.com.Paalala : Kanselado na po ang SBA Jr sa taong ito sapagkat walang sapat na bilang na sumali. Gayunman, tuloy ang Regular SBA para sa may edad na 18 pataas.

Kategorya para sa Saranggola Blog Awards Jr. 2013 
(13 - 17 taong gulang)
Kategorya

1.      Maikling kwento
2.      Kwentong pambata
3.      Tula
4.      Blog / Sanaysay 

Petsa ng Patimpalak : Setyembre 1, 2013 – Oktubre 15, 2013


Kalahok
 1. Filipino citizen, 13 - 17 years 
 2. nag-aaral o kahit hindi nag-aaral
 3. nasa loob o labas ng Pilipinas
 4. matagal na o baguhang blogger (blogspot, wordpress, self-host, tumblr, multiply, *facebook note o kahit anong social media)
 5. Maaaring sumali kahit ang blog ay nasa wikang Ingles o anumang dayalekto. 
 6. Para sa mga baguhang blogger, kinakailangang may naipost na 3 blog sa taong ito bago ang Setyembre 1 2013.
Ang entry ay kailangang ilagay sa isang blog platform gaya ng wordpress at blogspot. Kung nasa facebook note ang entry, mangyaring ilipat ito sa nasabing platform. Ang pagsama sa Facebook Note sa listahan sa itaas ay para lamang sa mga nagtatanong kung pwede silang matawag na blogger kung facebook note ang gamit nila. Ang layunin natin ay mahikayat ang mga blogger na magsulat nang nasa wikang Filipino sa online platform kaya tinuturing nating ang facebook note ay isang basehan sa pagiging blogger subalit nais nating ipalipat ito sa ibang platform upang mas mabasa ng nakararami. Madalas kasi ay naka pribado  ang "setting" ng mga gumagamit ng facebook kaya nahihirapan kami at ang hurado na basahin at siguruhing sumunod sa patakan ang kanilang entry
Kategorya
Pagsulat ng Tula
 1. Gumawa ng isang tula na may temang Tahanan.
 2. Maaaring may sukat, maaari ring malaya, kahit gaano kahaba.
 3. Ipost bilang isang blog entry.
 4. Ang pamagat ng tula ang syang magiging pamagat ng blog entry – kinakailangang isulat sa baba ng tula na ito ay inyong lahok sa Saranggola blog awards 5 at nakalink sa www.saranggolablogawards.com.


Maikling Kwento
 1. Kahit anong paksang may kinalaman o iikot sa Tahanan
 2. Gumamit ng plot at tiyaking sangkap ang bawat elemento ng maikling kwento.
 3. HINDI hihigit sa 3000 salita. Isang (1) puntos ang ibabawas sa bawat sobrang isang daang (100) salita.
 4. Ang pamagat ng maikling kwento ang syang magiging pamagat ng blog entry – kinakailangang isulat sa      baba ng maikling kwento na ito ay inyong lahok sa Saranggola blog awards 5 at nakalink sa www.saranggolablogawards.com.


Kwentong Pambata
 1. Kwentong nagpapakita ng pagpapahalaga ng pamilyang Pilipino
 2. Kwento Pambata para sa mga batang nasa edad 12 pababa
 3. HINDI hihigit sa 1500 salita. Isang (1) puntos ang ibabawas sa bawat Limampung (50) sobrang salita.
 4. May salitang angkop sa mga bata.
 5. Ang pamagat ng kwentong pambata ang syang magiging pamagat ng blog entry – kinakailangang isulat      sa baba ng entry na ito ay inyong lahok sa Saranggola blog awards 4 at nakalink sa www.saranggolablogawards.com.
Kategoryang Blog / Sanaysay  - "Liham Kapamilya"

 1. Gumawa ng Bukas na Liham sa miyembro ng kapamilya. 
 2. Tiyaking ang liham ay magpapakita ng kabutihan, pagmamahalan,, aral at hindi makakapanakit sa damdamin ng tinutukoy o sinusulatan.
 3. HINDI hihigit sa 2000 salita. Isang (1) puntos ang ibabawas sa bawat isandaang (100) sobrang salita.


6.   Ang pamagat ng inyong lahok ang syang magiging pamagat ng blog entry – kinakailangang isulat sa baba ng ng entry na ito ay inyong lahok sa Saranggola blog awards 5 at nakalink sa www.saranggolablogawards.com.Paraan ng Pagsali

 1. Ang lahat ng entry ay nasa Filipino. 
 2. Kumuha ng application form sa pamamagitan ng pag email sa saranggolablogawards@gmail.com.
 3. Tiyaking sa inyo ang ilalahok at hindi kinopya ng buo o kahit bahagi lamang ng ibang akda. (BAWAL ang PLAGIARISM!)
 4. Isang entry lang ang maaaring i-blog sa bawat kategorya subalit maaaring sumali sa lahat ng kategorya
 5. Kinakailangang bago ang lahat ng entries at hindi pwede ang naipost na sa inyong blog.
 6. Ipost ang inyong entry mula Setyembre 1 – Oktubre  15, 2013.
 7. Ang lahat ng entries ay maaaring ipost din sa www.saranggolablogawards.com sa Oktubre 30, 2013 at nakalink din sa inyong blogsite.
 8. Lahat ng isasaling entry ay kinakailangan ding i-email sa organizer sa saranggolablogawards@gmail.com, dapat ay nakaattached o nakasulat sa word ang entry. Ang inyong entry na nasa word file ang gagamitin o babasahin ng mga hurado sa pagpili ng mga magwawagi. Magpadala rin ng  1X1 id pic kasama ng entry.
 9. Ibigay / ilagay ang address ng inyong facebook account. Sa mga walang facebook account, magpadala ng katibayan ng pagkatao gaya ng scanned government ID, company ID o school ID.
 10. Lagyan ng subject na SBA entries para sa 18 years old pataas  o SBAJr kung 13-17 years old ang sasali
 11. Tiyaking parehas ang ibablog na entry sa inyong ipadadala. Hindi na maaaring i- edit o baguhin ang anumang entry na ilalahok.
 12. Ipaalam sa organizer kung sakaling magbabago kayo ng blog address.
 13. Kinakailangan ding ilagay sa inyong blog; maaaring sa loob ng blog entry o sa mga sidebar ang saranggola blog awards logo at ang mga logo ng sponsor na nakalink patungo dito.
 14. Tinitiyak ng organizer na ang orihinal na may akda ay hindi mawawala sa pagkilala sa orihinal na gumawa ng entry/entries.
 15. Ang desisyon ng mga hurado ay pinal.
 16. Ipapaalam sa lahat ng mga sumali kung ang kanilang lahok ay opisyal na tinatanggap  Sa Oktubre 30, 2013. Titiyakin ng bumubuo ng SBA na ang lahat ng lumahok ay nakasunod sa panuto.
 17. Maaaring makasama ang inyong lahok sa paglathala ng mga nagwagi sa taunang SBA sa mga susunod na araw / taon. Hihingin ang inyong pahintulot sakaling buuin bilang isang aklat ang mga lahok / entries ng SBA.
 18. Ang Saranggola Blog Awards ay walang pananagutan kung sakaling ang mga akda ay napag-alamang kinopya lamang ng mga lumahok. Gayunman, kung mapapatunayan na ito ay hindi orihinal, agad na aalisin sa listahan ng mga kalahok at babawiin ang pagkilala sakaling manalo ang mga akdang hindi orihinal na ginawa.


Paano Pipiliin ang mananalo
 1. Ang lahat ay dadaan sa masusing pagpili ng ating mga  hurado.
 2. Ang magkakamit ng pinakamataas na puntos mula sa mga hurado ang tatawaging Bloggaling!
Karangalan Para sa SBA 
 1. Ang magwawagi sa bawat kategorya ay magkakamit ng
  1. recognition badge sa kanilang website / blog
  2. P5,000 cash
  3. special commemorative award
 1. Ang ikalawa at ikatlong pwesto ay tatanggap ng
  1. Sertipiko ng karangalan
  2. Recognition badge sa kanilang website / blogsite
Karangalan Para sa SBA Jr.
 1. Ang magwawagi sa bawat kategorya ay magkakamit ng
  1. recognition badge sa kanilang website / blog
  2. P3,000 cash
  3. special commemorative award
 1. Ang ikalawa at ikatlong pwesto ay tatanggap ng
  1. Sertipiko ng karangalan
  2. Recognition badge sa kanilang website / blogsite

Ilagay ang logo ng Saranggola Blog Awards sa ibaba ng inyong blogpost post entry o sa sidebar ng blog at ilink ito sa www.saranggolablogawards.com upang maging opisyal ang inyong lahok.Ilagay din ang(alinman sa mga sumusunod)  banner / youtube / logo ng ating sponsor sa ibaba ng inyong blogpost entry/ sidebar upang maging opisyal ang inyong lahok.facebook page :  https://www.facebook.com/saranggolablogawards
facebook group: https://www.facebook.com/groups/287982881258287/
email : saranggolablogawards@gmail.com
           bernardumali@gmail.com


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

55 comments:

Anonymous said...

Sana iba naman ang mga hurado para iba na din ang mananalo.

Anonymous said...

Wala ng kategorya para sa photoblog :(

limarx214 said...

Ito po ang aking entry sa SBA 2013:

Kategorya: Maikling Kwento

Blogsite: Blog, Poetry & Notion

Blog entry: "Tara"
http://limarx214.blogspot.com/2013/09/tara.html

Hintayin ko na lang po ang application form sa email ko. (nag-email na po ako)

Salamat at God Bless.

saranggola said...

may mga bagong hurado sa taong ito.
Gayundin natitiyak naming walang paborito ang mga hurado.
Una, ang ipinapadala naming babasahin nila ay walang pangalan o pagkakakilanlan.
Pangalawa, hindi sila nagkakausap-usap.
Pangatlo, hindi laging pare pareho ang mga nagwawagi sa kanila, nagkakataong pagpinagsama-sama ang marka, ang mga akda nang mga blogger na matataas ang nakukuhang iskor(kahit wala sa top) ang punapasok sa Top 3.

saranggola said...

ikinalulungkot kong inalis muna ang photoblog upang bigyan ng pokus at mapalawak ang pagsuporta sa panitikan.

saranggola said...

ang iyong lahok ay tinanggap na.

LakwatserongOpisWorker said...

waaah walang kategoryang Photoblog, pass muna ako siguro ngayong taon di ko forte yung mga natitirang kategorya. :(

Goodluck po sa mga sasali. ^_^

Senyor Iskwater said...

Ang aking lahok sa SBA 2013:

Kategorya: Tula

Blogsite: http://iskwaterstories.blogspot.com/

Blog entry: "Mana ni Bunso"
http://iskwaterstories.blogspot.com/2013/09/mana-ni-bunso.html

Unknown said...

naipadala ko na po entry ko...

http://myhubslab.blogspot.com/2013/09/kanlungang-de-gulong.html

mabuhay po ang SBA!

limarx214 said...

Ito po ang aking ikalawang entry sa SBA 2013:

Kategorya: Tula

Blogsite: Blog, Poetry & Notion

Blog entry: "Warat"
http://limarx214.blogspot.com/2013/09/warat.html


Salamat at God Bless.
Reply

Blindpen said...

lahok sa kategoryang kwentong pambata. SBA2013

kategorya: kwentong pambata
blogsite: kwentista blog
lahok: "ang ligayang natanaw at tatanawin ni nina" http://kwentistablog.blogspot.com/2013/09/ang-ligayang-natanaw-at-tatanawin-ni.html?showComment=1380005196396#c1035214697297709111

kukumpletuhin ko lang po sana ang mga lahok ko bago magpasa ng form. salamat. ^__^

salbehe said...

May loyalty award ba kapag panglimang beses na sasali?

Geosef Garcia said...

Protected ba ang identity ng mga sasali? I mean, if ibibigay ko po ba ang FB acct ko at isang kopya ng 1x1 ID pic, hindi po ba ito isasapubliko? Maraming salamat.

Unknown said...

Hello! Nag-send po ako ng email sa inyo tungkol sa application form. Sana po makatugon kayo. Salamat! :)

(Ang email address ko ay dwightangelodeleon@gmail.com).

Unknown said...

ang aking lahok sa taunang SBA, SBA5
kategorya: Tula
blogsite / url: http://palakanton.blogspot.com
Blog entry: ang TAHANAN ko'y hindi pa KONKRETO
http://palakanton.blogspot.com/2013/10/ang-tahanan-koy-hindi-pa-konkreto.html

Anonymous said...

Magandang araw po! Maaari pa po bang magpasa ng lahok sa patimpalak na ito? Paano kung ang medium o pinaka-blog na ginamit ay forum sa aimoo.com? Maaari po ba yun? Salamat,

Senyor Iskwater said...

Sir tanggap na po ba ang aking lahok? Thanks

fiel-kun said...

Ito po ang aking lahok sa SBA 2013:

Kategorya: Maikling Kwento

Blogsite: http://fiel-kun.blogspot.com

Blog entry: http://fiel-kun.blogspot.com/2013/10/sa-likod-ng-mga-ulap.html

-----
Nag-email na rin po ako sa inyo for the MS Word copy of my entry. Will follow po ung application form.

Salamat po!

Drei dela Cruz said...

SBA 2013 Entries:

Tula:
Tatlong Uri ng Tahanan
http://acwrites.blogspot.com/2013/10/tatlong-uri-ng-tahanan.html

Kwentong Pambata:
Alaala sa Sulok ng Eskinita
http://acwrites.blogspot.com/2013/10/alaala-sa-sulok-ng-eskinita.html

Maikling Kwento:
Ligaw
http://acwrites.blogspot.com/2013/10/ligaw.html

Nakapagpasa na rin po ako ng email sa saranggolablogawards@gmail.com .

Maraming salamat po. ^_^

Anonymous said...

Humingi po ako ng application form sa pamamagitan ng email, ngunit wala pa rin pong response. Pwde po ba kong magpost ng entry kahit wala pang application form?

Edgar Portalan said...

Nag-email na po ako , hinihintay ko po yung application form sa aking email ... thank you .

bagotilyo said...

Ang aking lahok sa SBA 2013:

Kategorya: Maikling Kwento

Blogsite: http://bagotilyoako.wordpress.com

Blog entry: "Nasaan ba talaga ang langit inay?"
https://bagotilyoako.wordpress.com/2013/10/14/nasaan-ba-talaga-ang-langit-inay/

Naipadala na din po ang request para sa application form.

More power :)

saranggola said...

pakitingnan ang iyong email kung natanggap mo ang application form

saranggola said...

nasagot ko na ang iyong email

saranggola said...

pakitingnan ang iyong email kung natanggap mo ang aking reply

saranggola said...

hindi ito isasapubliko kung sakaling manalo ko at nais mong panatilihing pribado ang iyong pagkakakilanlan.

Marjay Tapay said...

Lahok ko po ito para sa SBA Jr. 2013

Blog site: angasulnatagapagligtas.blogspot.com

Blog entry: "Eskinita 214" http://angasulnatagapagligtas.blogspot.com/2013/10/eskinita-214.html

Rerequest po sana ako ng App Form.
email: djzack24@gmail.com

gigibeybeh said...

Good day po! kaka-send ko lang po ng email, sana po makaabot ang paghingi ko ng application form. Sisiguraduhin ko pong papasok ng October 15, ang pagpopo-post at pagsend ng entry ko. Promise po, sana makaabot! Maraming salamat! :) - Giselle Dela Cruz

B Bautista said...

Ang akin pong lahok sa SBA 2013:

Kategorya: Tula

Blogsite: http://www.damuhan.com

Blog Entry: Tirahan at Tahanan
http://www.damuhan.com/2013/10/tirahan-at-tahanan.html

Nagsend na po ako ng email kasama ang facebook account, photo at request para sa application form. Salamat

Richard said...

Nag-email rin po ako. Wala pa po reply. Sana makahabol pa. Salamat. :)

Althea Cahayag said...

Kwentong Pambata - http://polaris-kirsten.tumblr.com/post/64093510893 (Inhinyero ang Tatay Ko!)

Maikling Kwento - http://polaris-kirsten.tumblr.com/post/64093779555 (Ang Tahanan sa Puso Ko)

Salamat po!

Semidoppel said...

Lahok sa SBA 2013

Kategorya: Tula

Blog site: http://www.semidoppel.com

Blog Entry: http://www.semidoppel.com/lipat-bahay-tahanan/7493

Ako po ay nag-email na kasama ang word file at application form.

joeyvelunta said...

Ang aking lahok bilang suporta sa SBA 2013

Kategorya: Tula
Blog Entry Title: Alabang-Zapote Road (Ang Aking Kanlungan, Ang Aking Tahanan)
Blog Entry Link: http://joeyvelunta.blogspot.com/2013/10/alabang-zapote-road-ang-aking-kanlungan.html
Blog Site: http://joeyvelunta.blogspot.com

Salamat :D. Mabuhay ang Saranggola Blog Awards

Edgar Portalan said...

Narito po ang aking entry :

Kategorya : BLOG/SANAYSAY

Blog Entry : ANG LIHAM

Blogsite URL : http://epbites.blogspot.com/2013/10/ang-liham.html

Salamat po .

Anonymous said...

Sir,

magandang araw..
heto na po ang aking lahok para sa SBA 5

Kwentong Pambata

http://lipadlaya.wordpress.com/2013/10/15/alas-sais-ng-hapon/

Sanaysay

http://lipadlaya.wordpress.com/2013/10/15/joseph-sulat-ni-kuya-bago-ka-mag-asawa/

Tula

http://lipadlaya.wordpress.com/2013/10/15/talambuhay-ng-isang-tahanan/

maraming salamat po ulit...

gigibeybeh said...

Good day! Heto po ang aking entry para sa SBA, sana po makaabot ang paghingi ko ng aaplication form. Naka-pag send na rin po ako ng mga iba pang requirements sa email. Maraming salamat po! :)

Kategorya - Maikling Kwento
Title of entry - Retaso
Entry blog link - http://omaygash.blogspot.com/2013/10/retaso.html
Blog link - http://omaygash.blogspot.com/

Unknown said...

Ito po ang aking lahok sa SBA 2013

Tula: Sugat

Blogsite: http://rommatawaran.wordpress.com/2013/10/14/sugat-5/

Nakapag-email na rin po ako. Maraming salamat!

Anonymous said...

Hi, maaaring late pero nag-send ako ng request for application form kanina. Ito pala yung entry ko.

Kategorya: Maikling Kwento

Link: http://nightorion.wordpress.com/2013/10/15/tabas/

Naisend ko na rin sa email niyo yung copy. Salamat.

Anonymous said...

Hello, maaaring huli ngunit nag-request ako ng application form sa email.

Ito nga pala yung lahok ko.

Kategorya: Maikling Kwento

Link: http://nightorion.wordpress.com/2013/10/15/tabas/

NAJ said...

Kategorya: Maikling Kwento
Blogsite: http://not-really-an-arcane.blogspot.com/
Blog entry: "Tres"
http://not-really-an-arcane.blogspot.com/2013/10/tres.html

Naipadala ko na rin po ang application form.
Maraming salamat!

Jeddpilyo said...

Tanong lang po.

Pwede po bang ung logo lang ng DCMI ang ilagay ko? nahihirapan po akong magkabit ng video :)

fiel-kun said...

Gusto ko lng pong malaman kung pasok po ba ang aking lahok na maikling kwento. Wala pa po kasi sa listahan sa itaas. Nakapag-submit na rin po ako ng application form nung isang gabi pa. May aasahan po ba ako?

Ramp said...

Kategorya: Kategoryang Blog / Sanaysay - "Liham Kapamilya"

Blogsite: http://shebangsandsherocks.tumblr.com/

Blog Entry: From Singapore with Love

Blog URL: http://shebangsandsherocks.tumblr.com/post/64103921786

KampayMaster said...

Kategorya: Tula

Blogsite: http://kampaymaster.tumblr.com

Blog Entry: Tahan Na

Blog URL: http://kampaymaster.tumblr.com/post/64112968532/tahan-na

jers said...

Ito po ang aking entry sa SBA 2013:

Kategorya: Maikling Kwento

Blogsite: Blog, Poetry & Notion

Blog entry: "Sampung Piso"
http://misterserendipity.blogspot.com/2013/10/sampung-piso.html

iya_khin said...

ito po ang aking entry sa SBA 2013:

Kategorya: Tula

Blogsite: When She Cries

Blog entry: "Tag-ulan"
http://susulatako.blogspot.ae/2013/10/tag-ulan.html

salamat

Ms. Leeh said...

eto po ang aking lahok sa kategoryang Tula

http://daisylee-saberon.blogspot.com/2013/10/ang-nais-kong-tahanan.html

"Ang Nais Kong Tahanan"


Thanks po.. nadsend na po ako ng email sa inyo..

:) kahapon pa po pala..

-mark- said...

Kategorya: Maikling Kwento
Blogsite: http://tontongpotato.blogspot.com/
Blog entry: "Kaunting Tiis Pa.. "
http://tontongpotato.blogspot.com/2013/10/kaunting-tiis-pa.html

Nasend ko na sa email ang application form with pic. at ang email ng fb ay nasa application form din po. Thanks :)

Unknown said...

Sa susunod sasali na ako, sayang at may na ipost pa naman akong tula tungkol sa TAHANAN sa kagagawa ko pa lamang na blog. Goodluck sa mga magagaling na BLOGGERO ng PINAS.

C. E. said...

Narito po ang aking lahok sa taong ito

kategorya: maikling kwento
blog entry: "Isang Mundong Bilanggo ng Langit"
address: carpeomniaiam.tumblr.com/post/64385461638/isang-mundong-bilanggo-ng-langit

kategorya: kwentong pambata
blog entry: "Amoy ng Tahanan"
address: http://carpeomniaiam.tumblr.com/post/64209586383/amoy-ng-tahanan

maraming salamat po.

JE Trades said...

Ilang minuto pa, habol mga kapatid. Mabuhay ang mga Filipino writers!

HOSHI said...

sana nakahabol ako...

ito ang akinge entry...

http://hoshilandia.com/2013/10/mister-tahanan/

Anonymous said...

Eto po ang aking lahok: Maikling Kwento
http://bundokngtralala.wordpress.com/2013/10/20/walo-at-walumpu/

Naipasa ko po sa inyong e-mail bago mag-12 ng Oktubre 21. :D

Anonymous said...

Ang aking lahok: Maikling Kwento
http://bundokngtralala.wordpress.com/2013/10/20/walo-at-walumpu/

Naipasa ko na po sa inyong e-mail bago mag-12 ng Oktubre 21. :D

WTaTnBni said...

Ang galing ng konsepto ng patimpalak na ito!

Nag ba-blog din ako at mas gamit ko ang Tagalog...

Sana makasali ako sa patimpalak ngayong 2014...

May tanong lang ako, yung mga lahok ba o mga nanalo sa taong 2013 ay nasiguro na hindi isinalin lamang sa Filipino mula sa ibang wika o lengwahe? Matatawag ba na isang paraan o anyo ng pamamalahiyo o panunulad ang gawaing yaon?

Post a Comment